ARAMA
Təsisçidən
Kurucu

Səmimilik, inteqrasiya və nəhəng biznes əxlaqı bizim biznes davranışının bünövrəsidir.

Biz biznesimizi xoş məramlar, qarşılıqlı fayda və bütün münasibətlərdə ədalətlilik əsasında qurmuşuq. Biz hər zaman ən yüksək əxlaq və hüquq standartlarına uyğun olmağa çalışırıq. Biz cəmiyyətimizə xidmət etmək və gələcək nəsillərin maraqlarını mühafizə etməkdə liderik. Ətraf mühitin mühafizəsi və daha yüksək ətraf mühitə qayğı səviyyəsinin irəlilədilməsi bizim ölkəmiz və planetimiz qarşısındakı borcumuzdur.

Vehbi Koç